ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัย การพัฒนารูปแบบการสอนเชิงรุก ( ACTIVE LEARNING ) ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนคุยกันระหว่างเรียนในวิชาภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัทมา เพ็งจรูญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2562,12:40  อ่าน 1259 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการรู้เรื่องการอ่าน PISA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัทมา เพ็งจรูญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2562,09:57  อ่าน 810 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้วิธีการอ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัทมา เพ็งจรูญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2560,22:33  อ่าน 1242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล 1 แสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นางศิริอัจฉรา กล้าหาญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2558,14:47  อ่าน 1202 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล 1 แสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยโทสมชาติ เครือวัลย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2558,14:47  อ่าน 1256 ครั้ง
รายละเอียด..