กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพงษ์รัตน์ ตรึกตรอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางลัดดาวัลย์ หาทรัพย์
ครู

นายสุรศุกดิ์ จันทบูรณ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนารีรัตน์
ครู โครงการ Teach For Thailand