ข่าวประชาสัมพันธ์
กระบวนการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติด และอบายมุข
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียน ติด 0 ร มส มผ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะติด 0 , ร , มส , มผ. 2/2565 ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0,ร,มผ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร, มส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ มส. ภาคเรียนที่ 1 /2565
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนที่เรียนซ่อมเสริม ในวันที่ 6-11 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียน เรียนภาคฤดูร้อนในรูปแบบ online เรียนในระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2565
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 65
นักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 18-22 เมษายน 2565
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อนักรียนที่ติด 0 ร มส มผ รอบที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้น ม.5
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อนักรียนที่ติด 0 ร มส มผ รอบที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้น ม.1
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อนักรียนที่ติด 0 ร มส มผ รอบที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้น ม.2
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อนักรียนที่ติด 0 ร มส มผ รอบที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้น ม.3
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อนักรียนที่ติด 0 ร มส มผ รอบที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้น ม.4
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อนักรียนที่ติด 0 ร มส มผ รอบที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้น ม.6
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร , มผ , มส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
แบบรายงานการสร้างนวัตกรรม การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบถอยหลังสู่ความสำเร็จโดยใช้ 6ls Model.
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 64