ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียน เรียนภาคฤดูร้อนในรูปแบบ online เรียนในระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2565
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ในช่วงสงกรานต์มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นโรงเรียนห้วยยางศึกษาจึงปรับรูปแบบการเรียนภาคฤดูร้อนจากการเรียนที่โรงเรียน onsite มาเป็นรูปแบบ online โดยให้นักเรียนเรียนในระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 โดยให้นักเรียนติดตามข่าวสารได้จากกลุ่มไลน์ในห้องเรียน online ของแต่ละห้อง โดยนักเรียนที่เรียน ภาคฤดูร้อนให้ดูรายชื่อได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 353 ครั้ง