ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดี อาจารย์จิดาภา ท้าวขุนทอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 2
ผอ.วีระ คงกระจ่าง รองฯประวีณา ด้นกันเดช และคณะครูโรงเรียนห้วยยางศึกษา ขอแสดงความยินดี อาจารย์จิดาภา ท้าวขุนทอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,10:03   อ่าน 405 ครั้ง