ภาพกิจกรรม
รับมอบเฟอร์นิเจอร์ จากบริษัท ส.กิจชัย
ทางโรงเรียนห้วยยางศึกษา ขอขอบพระคุณ บริษัท ส.กิจชัย ที่ได้ให้ ความอนุเคราะห์ มอบเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 
รายการบริจาคเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของ บริษัท ส.กิจชัย
 
1.โต๊ะทานข้าว ยาว 68" (ขนาด41"x68"x30") ราคาตัวละ 4,300 บาท 10 ชุด เป็นเงิน 43,000 บาท
 
2.โต๊ะทานข้าว ยาว 44"  (ขนาด47"x44"x30")  ราคาตัวละ   3,700 บาท 10 ชุด เป็นเงิน 37,000 บาท
 
3. ม้านั่งยาว ขนาด 18"  (ขนาด18"x48"x18.50") ราคาตัวละ  1,900 บาท 20 ชุด เป็นเงิน 38,000 บาท
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  118,000  บาท
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,17:49   อ่าน 339 ครั้ง