ภาพกิจกรรม
รับมอบอุปกรณ์กีฬา
นางสาวมณฑาทิพย์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางศึกษา รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากตัวแทนคณะผู้ใหญ่ใจดี เพื่อสานต่อความสนใจของนักเรียนในการฝึกซ้อมและพัฒนาตนเองในด้านกีฬาได้อย่างเต็มที่ ขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
รายนามผู้บริจาค
๑. คุณณัฐพล วรไพบูลย์
๒. คุณกิตติศักดิ์ สุนทรเวชพงศ์
๓. คุณสมพงษ์ คล้างพันธ์
๔. คุณอัญชลี พุ่มพวง
๕. คุณมานิตย์ ศรีเมือง และครอบครัว
๖. คุณนภัสกร ฟุ้งสันเทียะ
๗. ร้านราตรีซักรีด
๘. เรือประกายแก้ว
๙. มาดามปุ๊กกี้
๑๐. คุณพีท ปูแกะแหลมสน
๑๑. คุณสุภาพร ไกรวาส
๑๒. คุณงามตา โล่งจิตร
๑๓. สุจินต์ค้าของเก่า
๑๔. คุณชัชจิรา เที่ยงชัด และน้องดรีม
๑๕. ช.คลินิกยนต์
๑๖. คุณอารี เนตรกาล
๑๗. ผจก.อีซูซุ สาขาบ้านฉาง (คุณสมทรง)
๑๘. ร้าน A&T Sound สามย่าน
๑๙. คุณเมตา กมุทชาติ
๒๐. คุณภพ ทองแดง
๒๑. คุณปิยฉัตร สมบูรณ์
๒๒. คุณสุธาสินี เสน่ห์
๒๓. คุณนฤมล วงศ์แววดี
๒๔. คุณพัว คำประกอบ
๒๕. ร้านส้มตำนางยักษ์ (คุณชัชวาล ยั่งยืน)
๒๖. คุณสาวิตรี ภุคดี
๒๗. คุณคำรณ บุญมา
๒๘. คุณพลับพลึง สมุลไพร
๒๙. คุณสราวุทธ (ไต๋ทอง) มีบุญรอด
๓๐. คุณไพรศรี บุญตา
๓๑. คุณพัชรี มะลิวัลย์
๓๒. คุณมาวิน สมคะเน
๓๓. คุณณรงค์รัตน์ พุดด้วง
๓๔. อู่อ้อม เซอร์วิส
และในโอกาสนี้โรงเรียนห้วยยางศึกษาได้ส่งต่ออุปกรณ์กีฬาให้กับน้อง ๆ โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย ได้มีอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาอีกด้วย
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,09:42   อ่าน 896 ครั้ง