รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนห้วยยางศึกษา
60 หมู่ 8   ตำบลห้วยยาง  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038-632500 เบอร์แฟกส์ 038-632500


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :