ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
01 พ.ค. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563