ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 กาสะลอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 5,847,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 White Chrismas
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 2,600,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 ร่มประดู่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 7,212,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4 สุพรรณิการ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : งบบริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 3,815,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 443,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 477,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 121,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 180,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 180,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 180,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 1,400,000 บาท
เพิ่มเติม..